ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

«ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ»

Advertisements

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ(2017)

Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι’ ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.

Fairuz- «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ» (Yassouh El hayat Nouazimak)

«ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ