ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

«ΤΙΣ ΜΗ ΜΑΚΑΡΙΣΕΙ ΣΕ»ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΠΛ. Β

«ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ» ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΗΧΟΣ Γ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου» ΗΧΟΣ Β΄ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

  Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης· ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη, οὕτω παρθένος ἔτεκες, καὶ παρθένος ἔμεινας, ἀντὶ στύλου πυρός, δικαιοσύνηςἀνέτειλεν Ἥλιος, ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«Ο ΔΙΑ ΣΕ ΘΕΟΠΑΤΩΡ» ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΗΧΟΣ Δ΄ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΕΝ ΤΗ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΗ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ‘ΤΡΟΠΟΣ’

«ΜΗΤΗΡ ΜΕΝ ΕΓΝΩΣΘΗΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ