ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΊΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΕΧΕΙ ΜΕΝ Η ΘΕΙΟΤΑΤΗ ΣΟΥ ΨΥΧΗ» ΗΧΟΣ ΠΛ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΙΝΟΙ» ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΔΕΥΤΕ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ» ΗΧΟΣ Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«YMNOI ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

» ΣΕ ΤΗΝ ΦΑΕΙΝΗΝ ΛΑΜΠΑΔΑ»ΗΧΟΣ Α΄ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΔΗΜ. ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΥΜΝΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ)» ΔΗΜ. ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ