Αρχείο κατηγορίας ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«Ἱεραρχῶν τὴν καλλονήν¨ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄Δόξα εσπ. Αγ.Νικολάου-ΠΕΤΡΟΥ[ερμ.Ν.Δημητρακόπουλος].

Advertisements