ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (2017)

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 +Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ  αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν, καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ Ὁμότιμον, καὶ Ὁμοούσιον, καὶ Ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ) (2017)

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 +Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (2016)

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 +ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουνίου 2014

  Άγιο Πνεύμα Σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης στην Λευκάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΘΕΚΛΑ, ΜΑΡΙΑΜΝΗ, ΜΑΡΘΑ,ΜΑΡΙΑ και ΕΝΝΑΘΑ οι πέντε κανονικές Παρθένες Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, επίσκοπος Προύσας Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ο Έγκλειστος (Ρώσος) Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΟΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Χίο ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΔΙΟΜΗΔΗΣ και […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 2014

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 +ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2014

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 +ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.