ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑΛΑΒΕΤΕ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ/ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΥΣΤΙΚΩΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/Δ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/Δ.ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ/ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Του δείπνου Σου-Ηχ.Δ[αγια]-ΠΕΤΡΟΥ [Δανιήλ Καραμπάσης]

«Κύριε, Ἡ Ἐν Πολλαῖς Ἁμαρτίαις…» (Τροπάριο της αγίας Κασσιανής).Πρίγγου Κωνσταντίνου. Δανιήλ Καραμπάσης

»ΜΩΣΗΣ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ» ΗΧΟΣ A΄ ΣΙΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ