Αρχείο κατηγορίας ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ   ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ…  

Η ΠΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός

 

«Απ΄ ό,τι κάλλη έχει ο άνθρωπος τα λόγια έχουν τη χάρη 

να κάνουσι κάθε καρδιά, παρηγοριά να πάρει».

Ερωτόκριτος

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ   ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ…