ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ

Μοναχός Ἰωσὴφ Γρηγοριάτης: «Κύριε γνώρισέ μου αὐτὸν τὸν ἄγνωστο»

Μοναχός Ἰωσὴφ Γρηγοριάτης 1915 – 2008 «Κύριε γνώρισέ μου αὐτὸν τὸν ἄγνωστο. Ξέρω τὸ ὄνομά μου, τὴν ἡλικία μου, τὸ βάρος μου, τὸ χρῶμα τῶν μαλλιῶν μου, ὅμως τὸν ἑαυτό μου δὲν τὸν γνωρίζω. Αὐτὸς σὲ μένα τὸν ἴδιο, παραμένει κρυμμένος καὶ ἄγνωστος. Ἐσὺ ὅμως Χριστέ μου, ποὺ «ἐξετάζεις νεφροὺς καὶ καρδιὲς» τὸν γνωρίζεις. Ἐσὺ […]