ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

«ΜΥΣΤΑΓΩΓΩΝ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

Advertisements

«ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ (ΝΕΝΑΝΩ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΕΓΑΝ ΕΥΡΑΤΟ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

«ΣΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ Τ’ΑΓΙΟΝΕΡΙΑ»ΠΟΙΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΥΣΤΑΓΩΓΩΝ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΗΧΟΣ Γ΄ +ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ