ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

«Δεῦτε ἐργασώμεθα» ΗΧΟΣ Α΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΧΑΡ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ/ ΓΕΡ. ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ/ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δόξα…Ἦχος α’ Ἰδιόμελον Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι καρποὺς μετανοίας, ἐν τούτῳ ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες, τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου δηνάριον παρέχει δι οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος. Advertisements

«ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

«ΜΕΓΑΝ ΕΥΡΑΤΟ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙΣ» ΗΧΟΣ Γ΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

«ΜΥΣΤΑΓΩΓΩΝ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

«ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ (ΝΕΝΑΝΩ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΕΓΑΝ ΕΥΡΑΤΟ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ