Αρχείο κατηγορίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

«ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Advertisements

«Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ