ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΙΝ ΣΟΥ» «ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ» ΗΧΟΣ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ»

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ (ΝΕΝΑΝΩ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΧΘΗΝΑΙ ΣΕ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΤΟΙΣ ΝΟΕΡΟΙΣ ΘΡΟΝΟΙΣ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ ΩΔΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ)

«ΣΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ Τ’ΑΓΙΟΝΕΡΙΑ»ΠΟΙΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ