ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον» ΗΧΟΣ Α΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΛΗΦΟΡΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ «ΔΕΥΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ «ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ» ΗΧΟΣ Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

     

«Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος!» ΣΤΙΧΗΡΑ ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ)

«ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ»ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Ο ΤΗ ΠΑΛΑΜΗ» ΗΧΟΣ Α΄ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΙΝ ΣΟΥ» «ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ» ΗΧΟΣ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ