ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ)

«ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ»ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Ο ΤΗ ΠΑΛΑΜΗ» ΗΧΟΣ Α΄ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΙΝ ΣΟΥ» «ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ» ΗΧΟΣ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ»

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ (ΝΕΝΑΝΩ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΧΘΗΝΑΙ ΣΕ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄