ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

«ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ» ΗΧΟΣ Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Advertisements

«ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ» ΑΡΧΑΙΟΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 5-3-2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις» ΗΧΟΣ Α΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ_

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

¨ΣΦΑΓΗΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΔΙΚΟΝ ΧΡΙΣΤΕ» ΗΧΟΣ Α΄ΧΟΡΟΣ ΑΙΝΟΥΝΤΕΣ

«ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ