ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

«ΜΗΤΗΡ ΜΕΝ ΕΓΝΩΣΘΗΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ +ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

«Τίς μή μακαρίσει σε» Μέλος Θεοδ. Φωκαέως, Δημήτριος Παπάνης

«ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ» ΗΧΟΣ Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ» ΑΡΧΑΙΟΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 5-3-2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις» ΗΧΟΣ Α΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ_

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ