ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις» Φ. Κετσετζής «Ιδιόμελα Τρίτης Ώρας» – Χαράλαμπος Τζινευράκης /- «Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ » Α. Βουγιουκλής /»Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου» Π. Γαϊτάνος

     

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» «Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΟΥ ΔΟΛΙΟΤΗΤΟΣ»..»ΜΗΔΕΙΣ Ω ΠΙΣΤΟΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

 

«ΤΟΥ ΚΡΥΨΑΝΤΟΣ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

«ΘΕΟΤΟΚΕ Η ΕΛΠΙΣ… ΕΝ ΝΟΜΩ…. » ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

 

«ΩΣ ΕΜΨΥΧΩ ΘΕΟΥ ΚΙΒΩΤΟΣ» ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

«ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΛ. Α΄» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

«ΤΗ ΑΘΑΝΑΤΩ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΙ» ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄