ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«ΘΕΟΤΟΚΕ Η ΕΛΠΙΣ… ΕΝ ΝΟΜΩ…. » ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

 

«ΩΣ ΕΜΨΥΧΩ ΘΕΟΥ ΚΙΒΩΤΟΣ» ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

«ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΛ. Α΄» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

«ΤΗ ΑΘΑΝΑΤΩ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΙ» ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ» ΒΑΒΑΙ» «ΤΗΝ ΣΗΝ»ΗΧΟΣ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«ΟΝ ΕΚΗΡΥΞΕΝ ΑΜΝΟΝ ΗΣΑΙΑΣ» ΗΧΟΣ Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

ΤΗ ΑΘΑΝΑΤΩ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ