Αρχείο κατηγορίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

«ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ / ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

Advertisements

«ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ» ΗΧΟΣ Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ