ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΚΑΙ Θ΄ΩΔΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» ΘΡ,ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ- Β.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ/ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ

Advertisements

«ΥΜΝΟΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ» ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/Ν. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ/Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ/Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

«ΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΘΗΡΕΥΜΑΤΑ» ΗΧΟΣ Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΒΑΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

«ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ»ΗΧΟΣ Β΄ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ»ΩΣ Ο ΑΣΩΤΟΣ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣΗΧΟΣ Δ΄ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

«ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ» ΗΧΟΣ Β΄ «ΩΣ Ο ΑΣΩΤΟΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

«ΔΑΠΑΝΗΣΑΣ ΑΣΩΤΩΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΣΤΙΧΗΡΟ ΙΔΙΟΜΕΛΟ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ