ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2018)

 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 +ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/4/18)   Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2018)

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 +ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

  Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Αποστόλου Μάρκου Στο πλαίσιο του μαθήματος της Λειτουργικής και την περί την θεία Λατρεία εκπαίδευση των φοιτητών, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2014, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τελέσθηκε η θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου. http://katallagi.web.auth.gr/η-θεία-λειτουργία-του-αγίου-αποστόλου-μάρκου

«ΣΟΥ ΕΞΕΧΥΘΗ ΧΑΡΙΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΓΡ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’ Σοῦ ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσι, Μᾶρκε Ἀπόστολε, καὶ γέγονας ποιμὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διδάσκων τὰ λογικὰ πρόβατα, πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον, ἐν μιᾷ Θεότητι.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2016)

3 ΜΑΪΟΥ 2016 † Τρίτη τῆς διακαινησίμου. Σήμερον συμψάλλεται ἐκ μεταθέσεως  ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τοῦ  Εὐαγγελιστοῦ  Μάρκου     ῏Ηχος γ΄.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2015)

25  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Σάββατον. «᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ» +Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.