ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΓ΄ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2014)

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. ῏Ηχος πλ. β΄· ἑωθινὸν α΄. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΓ΄ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2014)

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. ῏Ηχος πλ. β΄· ἑωθινὸν α΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (15/11/14)