ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2015)

25  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Σάββατον. «᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ» +Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Advertisements

Θαυμαστή διήγηση απο τις περιοδείες του Απόστολου Θωμά στις Ινδίες!!

Ο Απόστολος Θωμάς πωλήθηκε κατά παραχώρηση Κυρίου στον έμπορο Αμβάνη ως δούλος και πολύ ικανός και έμπειρος οικοδόμος. Ο Αμβάνης έφερε τον δούλο στις Ινδίες και τον παρουσίασε στον Βασιλέα ως μέγα αρχιτέκτονα και οικοδόμο. Εκείνος τον δέχθηκε και του πρόσφερε πολλά χρήματα για να του οικοδομήσει καινούργια παλάτια. Ο Απόστολος του Χριστού μόλις πήρε […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) 2014

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Τὰἐγκαίνια τῆς τοῦ ΧριστοῦἈναστάσεως καὶἡ ψηλάφησις τοῦἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, Συμεὼν ἱερομάρτυρος, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου.

Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Οκτωβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο Απόστολος. Η ΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΪΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΛΑΡΙΩΝ ο Νέος, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ «εις τον Λυθροδώνταν», ΚΑΛΑΝΤΙΟΣ εν Ταμασία, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο της Γλυφάς, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο της Αξύλου, οι εξ’ Αλαμανών, εν Κύπρω. Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ (Γ΄ ΛΟΥΚΑ). † Θωμᾶ (τοῦ καὶ Διδύμου) ἀποστόλου ἐκ τῶν ιβ΄. ᾿Ερωτηίδος μάρτυρος ῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν δ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ (Γ΄ ΛΟΥΚΑ). † Θωμᾶ (τοῦ καὶ Διδύμου) ἀποστόλου ἐκ τῶν ιβ΄. ᾿Ερωτηίδος μάρτυρος ῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν δ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (05/10/13)  

«ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΙΝ ΣΟΥ» «ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ» ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΧΟΣ Β΄

Ἦχος β’ Μετὰ τὴν Ἐγερσίν σου Κύριε, συνηγμένων τῶν Μαθητῶν σου, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ἐν μέσῳ ἔστης, εἰρήνην παρέχων αὐτοῖς. Πεισθεὶς δὲ καὶ ὁ Θωμᾶς, τῇ ὁράσει τῶν χειρῶν καὶ τῆς πλευρᾶς σου, Κύριον καὶ Θεόν σε ὡμολόγησε, σῴζοντα τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ, φιλάνθρωπε.   Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ἐπιστὰς ὁ Ἰησοῦς τοῖς Μαθηταῖς ἀφοβίαν […]