Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚΥΛΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΚΥΛΑ ΕΚ ΤΩΝ Ο΄ (Ψαλλομένη τῇ 14ῃ τοῦ μηνός Ἰουλίου ἐν τῷ ἱερῷ σπηλαιώδει ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Ἀντζούση) παρὰ τῇ ὁμωνύμῳ τῆς πόλεως Λευκάδος παραλίᾳ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΚΥΛΑ ΕΚ ΤΩΝ Ο΄

Advertisements