ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«ΤΗΝ ΑΧΡΑΝΤΟΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΗΧΟΣ Β΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ» ΗΧΟΣ Α΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΕΡΓΟΙΣ ΛΑΜΨΑΝΤΕΣ» ΗΧΟΣ Γ΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

«ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤ’ ΕΓΚΩΜΙΩΝ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΗΧΟΣ Β΄

«ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ» «ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΩΣ» ΗΧΟΣ Α΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ