ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2015)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τετάρτη. Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινὰ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων.   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2015)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τετάρτη. Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινὰ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων. Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/01/15)