ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου).  Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς. Νικηφόρου μάρτυρος. ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄ Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου).  Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, Νικηφόρου μάρτυρος, ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (08/02/14)