Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου).

 Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς. Νικηφόρου μάρτυρος.

῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄

Ypapadi-Damaskinou

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου).

 Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, Νικηφόρου μάρτυρος,

῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (08/02/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)