ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗς ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (2017)

  13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ +ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ἑωθινὸν Ι’ ἦχος α’ Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (2017)

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἑωθινὸν Ι’ ἦχος α’ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (12/8/17)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ (2014)

13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 Ἀπόδοσις τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως· μετάθεσις τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ.. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (12/8/14)