ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Νάματα Ιορδάνεια Παναγιώτης Νεοχωρίτης Θεοφάνεια 2018

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2018)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ) ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Ι῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2018)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ) ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Ι῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/01/18)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2017)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2016)

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Πέμπτη. Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινὰ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων.