Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΙΚΡΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ (2018)

30 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τ Παρασκευ τς ς’ βδομάδος σπέρας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ (2018)

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2018)

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

μετ το καθίστου μνου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2018)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (2015)

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Τῇ Παρασκευῇ τῆς ς’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (2015)

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΕΤΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ 2014

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
μετὰ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΕΤΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τῇ Παρασκευῇ τῆς ς’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ