Αρχείο κατηγορίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ(2017)

Τ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ ΣΑΒΒΑΤ

τν θεσωμον Ταφν, κα τν ες δου κθοδον το Κυρου κα Σωτρος μν ησο Χριστο ορτζομεν δι’ ν τς φθορς τ μτερον γνος νακληθν, πρς αωναν ζων μεταββηκε.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ(2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

 

4 ΜΑΊΟΥ 2013

Τ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ ΣΑΒΒΑΤ

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

Τν θεσωμον Ταφν, κα τν ες δου κθοδον το Κυρου κα Σωτρος μν ησο Χριστοορτζομεν δι’ ν τς φθορς τμτερον γνος νακληθν, πρς αωναν ζων μεταββηκε.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)