ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (2018)

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Advertisements

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2018)

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ μετὰ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

23  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Παρασκευή τῆς E’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Δ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Τῇ Παρασκευῇ τῆς Δ’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας Μετὰ τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν  

Γ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Τῇ Παρασκευῇ τῆς Γ’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας Μετὰ τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν 

Β΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Τῇ Παρασκευῇ τῆς Β’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Μετὰ τῆς Β’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν  

Α’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Μετὰ τῆς Α’Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας