ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

Advertisements

«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (2017)

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ (ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ) (2017)

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (2017)

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ μετὰ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

Α΄ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ(2017)

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Μετὰ τῆς Α’Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν   Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

¨ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ» ΑΡΓΟΝ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ