ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Α΄ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ(2017)

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Μετὰ τῆς Α’Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν   Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

¨ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ» ΑΡΓΟΝ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Χαιρετισμοί – Ακάθιστος Ύμνος – Λυκούργος Αγγελόπουλος

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ (2016)

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (2015)

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Εʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου,

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (2015)

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ μετὰ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου