Αρχείο κατηγορίας ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

«ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ»

 

 

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

+Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

(ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΕΝ Τ ΟΡΘΡ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

μετ το καθίστου μνου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019)

Γ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τ Παρασκευ τς Γ’ βδομάδος σπέρας

Μετ τς Γ’ Στάσεως τν Χαιρετισμν 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Συνέχεια ανάγνωσης Γ΄ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)