ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ (2017)

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ +Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Α’. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ (2017)

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ +Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/08/17)  

Παρακλητικός κανών εις τον άγιο Μεγαλομάρτυρα ΦΑΝΟΥΡΙΟ

    Η μνήμη του Αγίου Φανουρίου, εορτάζεται τη 27η Αυγούστου. Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως λέγομεν τόν Ψαλμόν ΡΜΒ΄ (142)

«ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΠΑΣ

Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Αυγούστου

  Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΙΜΗΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ, ο Ομολογητής, Πάπας Ρώμης Ο ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΣ, επίσκοπος Κορδούης της Ισπανίας ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΑ Ευνούχου από τον Άγιο Φίλιππο Η ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ, η νέα Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ, ο βασιλιάς Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ   Αναλυτικά  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ (2014)

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ