ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

Ο Άγιος Τρύφων ο Θαυματουργός (1η Φεβρουαρίου)

Βίος Ο πανάριστος Μεγαλομάρτυρας του Χριστού Τρύφων είχε πατρίδα την Λάμψακο της Φρυγίας, πόλι της Μικράς Ασίας στα παράλια του Ελλησπόντου. Τον ελληνικό βίο του συνέγραψε ο Άγιος Συμεών ο μεταφραστής, πού έζησε τον 10ο αιώνα και συνέλεξε τους υπάρχοντας τότε βίους των Αγίων και διετύπωσε εκ νέου· έτσι έχουμε και τον περίφημο βίο του […]

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ (1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ