Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας (1 Φεβρουαρίου)

Άγιος Τρύφων ο ΜάρτυραςΣὺ δὲ Τρύφων τὶ; τὸ ξίφος θνῄσκω φθάσας.
Καιρὸς δὲ τίς σου τοῦ τέλους; Νουμηνία.
Ἐν Φεβρουαρίοιο Τρύφων πρὸ τομῆς θάνε πρώτῃ.

Τρύφων ἀληθοῦς ἀξίωσον τρυφῆς με,
Γεράσιμον μέλψαντα σὰς ἀριστείας.

Βιογραφία

Συνέχεια ανάγνωσης Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας (1 Φεβρουαρίου)

Ο Άγιος Τρύφων ο Θαυματουργός (1η Φεβρουαρίου)

AgiosTryfon01

Βίος

Ο πανάριστος Μεγαλομάρτυρας του Χριστού Τρύφων είχε πατρίδα την Λάμψακο της Φρυγίας, πόλι της Μικράς Ασίας στα παράλια του Ελλησπόντου. Τον ελληνικό βίο του συνέγραψε ο Άγιος Συμεών ο μεταφραστής, πού έζησε τον 10ο αιώνα και συνέλεξε τους υπάρχοντας τότε βίους των Αγίων και διετύπωσε εκ νέου· έτσι έχουμε και τον περίφημο βίο του Αγίου Τρύφωνος, από τον οποίο παραθέτουμε αποσπάσματα σε νεοελληνική απόδοσι (διασκευή κ. Τρύφωνος Αλεξοπούλου, ιατρού).
Συνέχεια ανάγνωσης Ο Άγιος Τρύφων ο Θαυματουργός (1η Φεβρουαρίου)