ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΙΚΟΣ

Advertisements

«Σήμερον ἐπέφανεν, ἡ φωτοφόρος σου μνήμη, Στυλιανέ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄Δόξα εσπερίων αγίου Στυλιανού Δανιήλ Καραμπάσης

«Στήλη ἔμψυχος» ΗΧΟΣ Γ΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΦΛΑΓΟΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εορτάζοντες την  26ην του μηνός Νοεμβρίου

    ΟΣΙΟΣ ΑΛΥΠΙΟΣ, ο Κιονίτης Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ο Παφλαγόνας Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ, «ο εν τη Κλίμακι» Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ο Αναχωρητής Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ, ο «Μετανοείτε» Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΛΟΣ, επίσκοπος Κορίνθου της Περσίας ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «εν τω Κυπαρίσσω (ή Κυπαρισσίω)» Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, επίσκοπος Ιεροσολύμων Ο ΟΣΙΟΣ ΧΑΙΡΕΜΩΝ Ο […]

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ