ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2015)

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.  Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ πρω­το­μάρτυρος καὶ ἀποστόλου Στεφάνου (428). Θεοδώρου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Δαρδανελλίοις (†1690). ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν θ΄ Advertisements