Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου (2019)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019

+Το σίου καί Θεοφόρου Πατρός μν Σάββα το γιασμένου

ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ (4/12/19)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ Τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου (2019)

«Tῶν ὁσίων ἀκρότης»¨Ἦχος α’ ΑΠΟΛΥΤΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

» Τῶν Μοναστῶν τὰ πλήθη»Ἦχος πλ. δ’ ΔΟΞΑ.. ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Ἦχος πλ. δ’ 
Τῶν Μοναστῶν τὰ πλήθη, τὸν Καθηγητὴν σε τιμῶμεν, Σάββα Πατὴρ ἡμῶν· διὰ σοῦ γὰρ τὴν τρίβον, τὴν ὄντως εὐθεῖαν, πορεύεσθαι ἔγνωμεν. Μακάριος εἶ, τῷ Χριστῷ δουλεύσας, καὶ ἐχθροῦ θριαμβεύσας τὴν δύναμιν, Ἀγγέλων συνόμιλε, Δικαίων ὁμόσκηνε, καὶ Ὁσίων, μεθ’ ὧν πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ(5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018)

 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018

+Το σίου καί Θεοφόρου Πατρός μν Σάββα το γιασμένου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ(5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018

+Το σίου καί Θεοφόρου Πατρός μν Σάββα το γιασμένου

ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ (3/12/18)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2017)

 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

+Το σίου καί Θεοφόρου Πατρός μν Σάββα το γιασμένου

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ σαββασ ο ηγιασμενοσ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ(2017)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

+Το σίου καί Θεοφόρου Πατρός μν Σάββα το γιασμένου

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ (3/12/17)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ(2017)

«ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΑΚΡΟΤΗΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΧΟΣ Α΄

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου

   05

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ο Ηγιασμένος
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΑΤΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΝΟΝΝΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Αθωνίτης
Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Καρεώτης
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΖΕΡΙΟΣ (Λουξεμβούργιος)
 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532).

Διογένους μάρτυρος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532).

Διογένους μάρτυρος.

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ   (4/12/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/12/05.jpg


 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ο Ηγιασμένος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΑΤΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΟΝΝΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Αθωνίτης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Καρεώτης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΖΕΡΙΟΣ (Λουξεμβούργιος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† Σββα σου το γιασμνου (†532).

Διογνους μρτυρος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† Σββα σου το γιασμνου (†532).

Διογνους μρτυρος.

Τ ΤΕΤΑΡΤ ΕΣΠΕΡΑΣ   (4/12/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/12/05.jpg


 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ο Ηγιασμένος
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΑΤΟΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΟΝΝΟΣ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Αθωνίτης
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Καρεώτης
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΖΕΡΙΟΣ (Λουξεμβούργιος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532). Διογένους μάρτυρος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ