ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ

«ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΑΚΡΟΤΗΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΧΟΣ Α΄

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα. Advertisements

Ακολουθία Αγ Σάββα του Ηγιασμένου.Ψάλλουν Σαββαϊτες μοναχοί.

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄Δόξα αίνων Αγίου Σάββα ΠΕΤΡΟΥ-[ερμ Νικ Παπαδημητρίου]

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου

    Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ο Ηγιασμένος Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΑΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΟΝΝΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Αθωνίτης Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Καρεώτης ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΖΕΡΙΟΣ (Λουξεμβούργιος)   Αναλυτικά

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532). Διογένους μάρτυρος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532). Διογένους μάρτυρος. Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ   (4/12/14)  

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ο Ηγιασμένος Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΑΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΟΝΝΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Αθωνίτης Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Καρεώτης ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΖΕΡΙΟΣ (Λουξεμβούργιος) Αναλυτικά