Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ και η μνήμη του Αγ. Προκοπίου (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

Ραφαήλ Χ. Μισιαούλη
 
Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι συνέχεια της περικοπής που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, κατά την οποία ο Χριστός θεράπευσε τους δύο δαιμονιζόμενους των Γεργεσηνών, παρά το γεγονός ως Θεός γνώριζε ότι οι Γεργεσηνοί θα τον παρακαλούσαν να απομακρυνθεί  από τον τόπο τους. Αφού εγκατέλειψε τη χώρα των Γεργεσηνών, καταφθάνει στην πόλη της Καπερναούμ «διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν[1]».

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2018)

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

+Κυριακ ΣΤ´ βδομάδος Ματθαίου

+Μνμη το γου κα νδξου Μεγαλομρτυρος Προκοπου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

χος πλ. αωθινν ΣΤ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2018)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2018)

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

+Κυριακ ΣΤ´ βδομάδος Ματθαίου

χος πλ. αωθινν ΣΤ.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/7/18)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2018)