ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ (6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2012/11/6.htmlhttp://voutsinasilias.blogspot.gr/2012/11/6.html   Advertisements

«ΘΕΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΗΧΟΣ Γ΄ΧΟΡΩΔΙΑ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Αὐτόμελον. Θείας πίστεως ὁμολογία, ἄλλον Παῦλόν σε τῇ Ἐκκλησίᾳ, ζηλωτὴν ἐν ἱερεῦσιν ἀνέδειξε· συνεκβοᾷ σοι καὶ Ἄβελ πρὸς Κύριον, καὶ Ζαχαρίου τὸ αἷμα τὸ δίκαιον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

6 Νοεμβρίου Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα Ο άγιος Παύλος ο ομολογητής γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις αρχές του 4ου αιώνα μ. Χ. Ήταν ζηλωτής της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία αγωνίσθηκε να διαφυλάξη ανόθευτη από την αίρεση του αρειανισμού και γι’ αυτό πολεμήθηκε με σφοδρότητα από τους αρειανούς. Χειροτονήθηκε Διάκονος της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και χρημάτισε γραμματεύς του […]