ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ

Εορτάζοντες την  8ην του μηνός Δεκεμβρίου

    Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΩΣΘΕΝΗΣ, ΚΗΦΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΣ, ΤΥΧΙΚΟΣ, ΚΑΙΣΑΡ & ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣ οι Απόστολοι εκ των 70 Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου και ΔΑΜΙΑΝΟΣ επίσκοπος Κύπρου Ο ΑΓΙΟΣ ΑΕΡΟΣ ο αρχιεπίσκοπος ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ   Αναλυτικά Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΛΟΥΚΑ

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ΄ (Ι΄ ΛΟΥΚΑ).  Προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας ῎Αννης, Παταπίου ὁσίου (η΄ αἰ.). Σωσθένους, ᾿Απολλώ, Τυχικοῦ κ.λπ. ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.)· Παρθενίου ὁσίου τοῦ ἐν Χίῳ. ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν β΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΛΟΥΚΑ

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ΄ (Ι΄ ΛΟΥΚΑ).  Προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας ῎Αννης, Παταπίου ὁσίου (η΄ αἰ.). Σωσθένους, ᾿Απολλώ, Τυχικοῦ κ.λπ. ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.)· Παρθενίου ὁσίου τοῦ ἐν Χίῳ. ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν β΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/12/13)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ

http://www.orp.gr/?p=1593

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ