ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (2017)

  27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (2017)

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/7/17)

ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

   

Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Ιουλίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΦΛΟΣ Η ΟΣΙΑ ΑΝθΟΥΣΑ, η όμολογήτρια ΟΙ ΑΓΙΟΙ 153 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Θράκη Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νόβγκοροντ (Ρώσος)     Αναλυτικά  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ † Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ (†305).. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν ζ῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ † Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ (†305).. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν ζ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/07/14)

«Μητρικὴν ἀγαπήσας εὐσέβειαν» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’ Βυζαντίου Μητρικὴν ἀγαπήσας εὐσέβειαν, τὴν τοῦ πατρὸς διωρθώσω ἀσέβειαν, τῷ ἰατρῷ τῶν ψυχῶν στρατευσάμενος, ἰατρικῶς σεαυτὸν ἐξεπαίδευσας, καὶ θείᾳ χάριτι ἐν ἀμφοτέροις εὐδοκιμῶν, τῶν παθῶν ὀλοθρευτής, καὶ τῶν ψυχῶν θεραπευτὴς ἀναδέδειξαι. Ἀλλ’ ὡς ἐν ἄθλοις τὸ εὔτονον, καὶ ἐν πρεσβείαις τὸ ἔμμονον κεκτημένος, Παντελεῆμον Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἐκτενῶς ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι […]