ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ

Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Ιουλίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΦΛΟΣ Η ΟΣΙΑ ΑΝθΟΥΣΑ, η όμολογήτρια ΟΙ ΑΓΙΟΙ 153 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Θράκη Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νόβγκοροντ (Ρώσος) Αναλυτικά Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και καταγόταν από τη Νικομήδεια. Τον πατέρα του έλεγαν […]

«Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ» Ἦχος γ’

  Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ’ Ἀθλοφόρε ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Παρασκευή. † Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰα­ματι­κοῦ (†305). Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/7/12)