Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ (22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Advertisements