ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὴν ἑορτήν. Εὔπλου διακόνου (†304). Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως (†1502)· ἀνάμνησις θαύματος τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἐν Κερκύρᾳ (1716). ῏Ηχος πλ. β΄. ῾Εωθινὸν ζ΄   Advertisements