ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

«Agni Parthene» – Valaam Brethren Choir

Advertisements

΄»Σήμερον φαιδρῶς ἐξέλαμψεν» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ Γ. ΣΥΡΚΑ

«Σηλυβρίας τον γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΗΧΟΣ Α΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’ Τῆς ἐρήμου πολίτης  Σηλυβρίας τον γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ· ἀναβλύζεις γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πάσιν ἰάματα.

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΑΙΔΡΩΣ ΕΞΕΛΑΜΨΕΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΦΑΚΙΝΟΣ

«ΥΜΝΟΙ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥΡΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2017)

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ(2017)

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ (8/11/17)