ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (2015)

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ +Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν θ΄. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ (2015)

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ +Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. ῾ ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν θ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/10/15)