ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Άγιος Ιωάννης συγγραφέας της Κλίμακος

Ἐπὶ κλίμαξι κλίμακας πυκνῶς, Πάτερ, Τὰς σὰς ἀρετὰς θείς, ἔφθασας πόλου μέχρι. Χαῖρεν Ἰωάννης τριακοστῇ ἐξαναλύων. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας πιθανότατα το 523 μ.Χ. στη Συρία. Ήταν γιος πλούσιας και ευσεβούς οικογένειας. Σε νεαρή ηλικία, παρακολούθησε ανώτερο κύκλο μορφώσεως, ώστε να διακρίνεται ανάμεσα στους συνομήλικούς του. Εκείνος όμως, ενδιαφερόταν περισσότερο για την προσευχή, τις […]

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος Ἦχος πλ. δ΄, ῾Εωθινόν Η´

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2018)

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 +ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἦχος πλ. δ΄, ῾Εωθινόν Η´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/03/18)   Advertisements

Advertisements

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2017)

30  MΑΡΤΙΟΥ 2017 Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Advertisements

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν η΄. Advertisements

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν η΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/03/15) Advertisements

Advertisements

Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Μαρτίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ συγγραφέας της ΚΛΙΜΑΚΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΗΛ ή ΙΩΑΔ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό εν τω φρέατι Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατριάρχης Ιεροσολύμων Η ΑΓΙΑ ΕΥΒΟΥΛΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Μητροπολίτης Κορίνθου Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ   Αναλυτικά Advertisements

Advertisements