ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ(2017)

     12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017                       +ΚΥΡΙΑΚΗ H΄ΛΟΥΚΑ    +Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νείλου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Α῞. Advertisements

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ(2017)

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017                       +ΚΥΡΙΑΚΗ H΄ΛΟΥΚΑ    +Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νείλου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Α῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/11/17)

Advertisements