Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ(2017)

 

   12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

                      +ΚΥΡΙΑΚΗ H΄ΛΟΥΚΑ   

+Μνμη το ν γοις Πατρς μν ωννου το λεμονος

Μνμη το σου Πατρς μν Νελου.

Ηχος πλ. β, ωθινν Α.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ(2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ(2017)

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

                      +ΚΥΡΙΑΚΗ H΄ΛΟΥΚΑ   

+Μνμη το ν γοις Πατρς μν ωννου το λεμονος

Μνμη το σου Πατρς μν Νελου.

Ηχος πλ. β, ωθινν Α.
Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/11/17)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ(2017)