Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Οκτωβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, πρώτος επίσκοπος Αθηνών

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ιερομάρτυρας, από την Καπιτώλιο

Η ΑΓΙΑ ΔΟΜΝΙΝΗ και οι θυγατέρες της ΒΕΡΝΙΚΗ (ή Βερίνη) και ΠΡΟΣΔΟΚΗ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΔΑΚΤΟΣ (ή ΑΔΑΥΚΤΟΣ) & ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ η θυγατέρα του

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΟΥΝ, ο Αιγύπτιος

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΑΥΣΤΟΣ, ΓΑΪΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ και ΧΑΙΡΗΜΩΝ (ή ΧΑΡΗΜΩΝ), οι Διάκονοι

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο Λαμπαδιστής

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΟΥΡΙΑΣ και ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ »οι εν Κοζάνη» (Ρώσοι)

[Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ «του Ταμασού»]

Ο ΑΓΙΟΣ EDWIN (Άγγλος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Οκτωβρίου