Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016

                      +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄΄ΛΟΥΚΑ   

Μνμη το γου Μεγαλομρτυρος ακβου το Πρσου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΣΗΣ

Ηχος πλ. β, ωθινν Α.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ(2016)

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016

                     +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄΄ΛΟΥΚΑ   

Μνμη το γου Μεγαλομρτυρος ακβου το Πρσου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΣΗΣ

Ηχος πλ. β, ωθινν Α.
Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/11/16)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ(2016)