ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016                       +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄΄ΛΟΥΚΑ    Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Α῞. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ(2016)

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016                      +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄΄ΛΟΥΚΑ    Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Α῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/11/16)