Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΒΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ

Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ. ( 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Τῌ Β´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος

Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
( ΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΒΡΑ)

Συνέχεια ανάγνωσης Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ. ( 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)