ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ.

Advertisements

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΦΟΡΕ ΘΕΟΔΟΣΙΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ

Ἦχος πλ. α’  Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, μεγάλως ἠγωνίσω ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ, ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις, τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν, νῦν δὲ συγχορεύεις μετὰ τῶν Ἀσωμάτων, Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν, τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον καὶ Λυτρωτήν, τὸν ὑποκλίναντα τὴν κάραν τῷ Προδρόμῳ, καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων. Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2015)

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529). ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2015)

  11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529). ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/01/15)  

» Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε» ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

«ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ» ΥΠΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΟΥΣΙΑ

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2010/01/11.html

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιανουαρίου

    Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο κοινοβιάρχης Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο Θεσσαλονικεύς ηγούμενος Μονής Φιλόθεου εν Άθω Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο εν Πλακιδιαναίς, ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΑΓΑΠΙΟΣ ο Αρχιμανδρίτης Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΪΡΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ της μονής Κλόπς του Νόβγκοροντ […]