Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΦΟΡΕ ΘΕΟΔΟΣΙΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ

Ἦχος πλ. α’ 
Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, μεγάλως ἠγωνίσω ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ, ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις, τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν, νῦν δὲ συγχορεύεις μετὰ τῶν Ἀσωμάτων, Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν, τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον καὶ Λυτρωτήν, τὸν ὑποκλίναντα τὴν κάραν τῷ Προδρόμῳ, καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων. Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μὲγα ἔλεος.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2015)

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.

Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529).

῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2015)

 

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.

Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529).

῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/01/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2015)

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιανουαρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/11.jpg


 

 

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο κοινοβιάρχης

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο Θεσσαλονικεύς ηγούμενος Μονής Φιλόθεου εν Άθω

  • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο εν Πλακιδιαναίς, ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΑΓΑΠΙΟΣ ο Αρχιμανδρίτης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΪΡΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ

  • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ της μονής Κλόπς του Νόβγκοροντ (Ρώσος)

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιανουαρίου