Αρχείο κατηγορίας ΑΓΙΟΣ ΖΑΚΧΑΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ῞ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ).

Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ῞ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ).

Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/01/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014