ΑΓΙΟΣ ΖΑΚΧΑΙΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ῞ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ). Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ῞ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ). Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/01/14)