ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ

Ο βίος του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω (23 Ιανουαρίου)

  Ο Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω υπήρξε μια μεγάλη και υπέροχη ασκητική φυσιογνωμία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά πάντα εφάμιλλος και ισοστάσιος των μεγάλων και θεοφόρων Πατέρων «των εν ασκήσει λαμψάντων». Ήταν μια χαρισματούχα και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Εκπλήσσεται κανείς, πώς συνδυάζονται αρμονικότατα στο λαμπρό βίο του η προδρομική του ασκητικότητα με τον αποστολικό ζήλο και […]

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ» ΗΧΟΣ Α΄

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τοῦ Ὀλύμπου οἰκήτωρ Πιερίας ἀγλάισμα, καὶ τῆς ἐπωνύμου Μονῆς σου ἱερὸν περιτείχισμα, ἐδείχθης Διονύσιε σοφέ, βιώσας ὥσπερ Ἄγγελος ἐν γῇ, καὶ παρέχεις τὴν ταχεῖαν σου ἀρωγήν, τοὶς εὐλαβῶς κραυγάζουσιν δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ πάσιν ἰάματα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιανουαρίου

ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ επίσκοπος Άγκυρας και ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΫΣΙΜΑΣ ο Σύρος Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ο Ησυχαστής Ο ΑΓΙΟΣ ΑΧΟΛΙΟΣ ή Ασχολίας επίσκοπος Θεσσαλονίκης ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν τω Παρίω Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ο εν Κοστρόμα ο Λιθουανός Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω   Αναλυτικά