ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«TΟΝ ΛΟΓΧΑΙΣ ΚΛΗΡΩΣΑΜΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

Δόξα… Ἦχος δ’ Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον, τῆς σωτηρίου πλευρᾶς τὴν χάριν, τῆς νυγείσης τῇ λόγχῃ, ἐξ ἧς ἡμῖν πηγάζει ὁ Σωτήρ, ζωῆς καὶ ἀφθαρσίας νάματα, Δημήτριον τιμήσωμεν, τὸν σοφώτατον ἐν διδαχαῖς, καὶ στεφανίτην ἐν Μάρτυσι· τὸν δι’ αἵματος τελέσαντα, τὸν τῆς ἀθλήσεως δρόμον, καὶ θαύμασιν ἐκλάμψαντα πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ, τόν ζηλωτὴν τοῦ Δεσπότου, […]

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΗΧΟΣ Γ΄ +ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

Εορτάζοντες την  26ην του μηνός Οκτωβρίου

  Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο Μεγαλομάρτυρας και Μυροβλύτης ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην Κωνσταντινούπολη ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η ΑΓΙΑ ΛΕΠΤΙΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΣΑΦ, ο νέος οσιομάρτυρας Η ΑΓΙΑ ΛΕΩΝΤΙΝΗ, μάρτυς ΟΙ  ΟΣΙΟΙ ΔΥΟ (2) ΛΕΟΝΤΙΟΙ, οι εν Άθω ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ του νεομάρτυρος Γεωργίου, του […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (2014)

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ). † Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου (†306), ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ (740).. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν θ΄.  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (2014)

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ). † Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου (†306), ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ (740).. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν θ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/10/14)  

ΠΟΤΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΔΙΧΩΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ;

  … θέμα εξεταστικής περιόδου 2022. Νεόκτιστο Α΄ Ελληνικό Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως ¨¨το Ποθούμεν﨨. Πιθανό θέμα εξεταστικής περιόδου 2022. ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. ΠΟΤΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ανήμερα της πανηγύρεως Του ΔΙΧΩΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ δίπλα στον Τάφο Του στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα δίχως να μεσολαβήσει φυσική καταστροφή η πολεμική ενέργεια ; Α. επί Ρωμαιο-κρατίας; Β. […]

«ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΗΧΟΙ ΠΛ. Δ΄ ΚΑΙ ΠΛ. Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ